Bakgrundsbild

Formulär Skadeanmälan

Så här gör du:

1. Packa försiktigt upp emballaget och inspektera noggrant innehållet. Notera och ta bilder av skadan (gäller även skador på emballage).

2. Vid synlig skada måste anmälan göras till chaufför och oss vid mottagande av gods. Idag är det vanligt att man signerar i en handdator och då är det viktigt att du ser till att chauffören bockar i anmärkning om skada innan du skriver på. I annat fall skrivs anmärkning på fraktsedeln.

3. Dolda skador måste anmälas till oss senast 7 (sju) kalenderdygn efter mottagande av leverans.

Anmäler du som
Typ av skada
Skadans omfattning