Bakgrundsbild

Skötselanvisning - Garanti

Skötselanvisning -GarantiSkötselinstruktioner - Garanti FÖR UTSKRIFT

Vid val av material för rengöring och reparation av dörrar är det viktigt att veta vilken ytbehandling våra produkter genomgår före leverans. Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Målade dörrblad ytbehandlade enligt SIS 056812-T3C

Färgen är en syrahärdande täckfärg som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Rengöring:
- Använd flytande rengöringsmedel (½ kapsyl per liter vatten) som är effektivt men ändå skonsamt mot ytan. Använd inte medel som kan repa eller lösa ytan. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc.
Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår.
Torka efter med svamp eller trasa. Svårare fläckar bearbetas lätt med koncentrerat rengöringsmedel eller lacknafta.

Underhåll:
- Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Bättring:
- Mindre skador penselbättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel spackling och total ommålning.

Klarlackade dörrblad ytbehandlade enligt SIS 056812 Ke-3C

Dörrblad i furu är klarlackade med en vattenbaserad klarlack som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god härdighet mot de flesta hushålls-kemikalier.

Rengöring:
- Använd flytande rengöringsmedel utspätt med vatten. Doppa en svamp eller trasa i lösningen och vrid ur väl. Torka uppifrån och ned. Torka efter med torr trasa. Använd ej överskott av vatten eller medel som kan repa eller lösa lacken.

Undvik thinner, aceton, skurpulver, stålull etc.

Till underhåll krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal. Produkter som används för möbelunderhåll t ex möbelvax och vaxpolish kan användas men krävs normalt inte.
Mindre skador penselförbättras med syntetisk klarlack i lämplig glans. Större skador kräver nedslipning och total omlackering.

Täckmålade karmar ytbehandlade enligt SIS 056812-T3C

Syrahärdande täckfärg med mycket god elasticitet används. Den uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning, ytkänsla och utseende samt har hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.
Rengöring, underhåll, bättring se ”Målade dörrar”.

Klarlackade karmar ytbehandlade enligt SIS 056812 Ke-3C

Vattenbaserad klarlack används. Grundlacken innehåller ljusskydd som fördröjer träets gulning. Övriga egenskaper enligt ”Klarlackade dörrblad”.

Garanti

Vi tillverkar våra produkter enligt dessa kvalitetsnormer som anges i svenska standard SS 817302-817304. Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet, måttnoggrannhet, slaghållfasthet jämte ev. brandmotstånd, ljudisolering och inbrottsskydd.

På samtliga produkter tillverkade och levererade av oss lämnas 2 års garanti räknat från leveransdagen. För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdslöshet ansvarar vi ej. För att garantin skall åberopas förutsätts att dörrseten lagras i torr lokal på arbetsplatsen.