Bakgrundsbild

Speciallösningar

Eftersom vi tillverkar våra innerdörrar själva så kan vi vara flexibla vad gäller mått och design. Hittar du en dörr i vårt standardsortiment som du skulle vilja modifiera själv eller har någon annan idé om hur du vill att din innerdörr ska se ut så kontakta oss via telefon 0960-20325 eller info(a)gkdoor.se, vi kan då tillsammans med dig ge förslag och rita upp förslag på lösningar. Du kan även skriva i övriga önskemål när du valt en dörr i offertförfrågan.

Det kan vara låga eller höga dörrar, vi kan tillverka upp till modulmått 2400mm. Dessa ser man ofta i sekelskifteshus och lägenheter med högt i tak.

Kanske ett överljus? Med överljus menas ett glasparti som är fast inbyggt, ej öppningsbart och sitter ovanför dörren.

Till breda öppningar finns lösningar med pardörrar och fasta sidoljus. Skjutdörrar där flera dörrblad kopplas ihop.

Till brutet tak exempelvis vindsvåningar kan sneda dörrar tillverkas. Även till ytbehandlingen kan innerdörrarna målas i blandade kulörer efter tycke och smak.

 Oden 4 SP10 Pardörr fasta sidoljus
 Oden 4 SP10 bred+bred pardörr med fasta sidoljus
Oden 4 SP10 Parskjutdörr, 2 ihopkopplade dörrblad

Oden 4 SP10 Parskjutdörr med
två ihopkopplade dörrblad.

Oden SP10 bred+smal pardörr överljus

Oden SP10 bred+smal pardörr
med fast överljus och frostat glas

 Sned rakel 1 ek

Exempel på sned dörr som bland
annat kan användas på vindsvåningar.
Här modellen Rakel 1 ek.

 Rakel CG3 blandad kulör

Exempel hur kulörer kan blandas,
här i Rakel CG3

 Rakel 1 HG1 Spegelglas
Rakel HG1 med spegelglas.
  
 Dubbeldörr, pardörr, hög dörr, hög innerdörr

Exempel av hög innerdörr. Vi
tillverkar upp till 24 modul (2400mm)

  
 Rakel ek innerdörr svartlasyr
Rakel 1 Ek med svartlasyr

 

 Innerdörr släta speglar
 Innerdörr Oden 3 LS med släta speglar