Bakgrundsbild

GK Door AB:s policy för personuppgifter

Allmänt

GK Door AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer att göra allt för att skydda dina data. I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av GK Door AB.
GK Door AB är personuppgiftsansvarig enligt dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

GK Door AB hämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress och/eller fysik adress samt i förekommande fall personnummer eller organisationsnummer.
GK Door AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Läs mer om de personuppgifter vi samlar om dig som kund och i vilket ändamål, dvs varför samt hur vi använder informationen här.